Szczę­ki mo­cu­ją­ce do naprężaczy pływających M 12

EH 23320.

Szczęki mocujące mogą być użyte w naprężaczach pływających 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 i 23320.0014.

Górna szczęka mocująca (23320.0054, 23320.0056 i 23320.0058 - rysunek 1 do 3) może być użyta do zwiększenia zakresu mocowania.

W górnych szczękach z gwintem wewnętrznym M 8 (23320.0154 / .0156 - rysunek 4 + 5) w razie konieczności mogą być wkręcone różne normalia - patrz "Dalsze produkty"

Dolne szczęki w wykonaniu z gałką wahliwą (23320.0148 - rysunek 6) dostosowują swoje położenie do powierzchni obrabianego elementu. 

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
górna wymienna szczęka mocująca
ry­su­nek:
1
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Nr towaru:
23320.0054
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
 • górna wymienna szczęka mocująca – rysunek 1
 • System: V70/L12/L16
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0050: 4 mm – 16 mm
 • Waga: 91 g
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna wymienna szczęka mocująca
ry­su­nek:
2
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Nr towaru:
23320.0056
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
 • górna wymienna szczęka mocująca – rysunek 2
 • System: V70/L12/L16
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0050: 15 mm – 27 mm
 • Waga: 88 g
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna wymienna szczęka mocująca
ry­su­nek:
3
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Nr towaru:
23320.0058
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
 • górna wymienna szczęka mocująca – rysunek 3
 • System: V70/L12/L16
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0050: 26 mm – 38 mm
 • Waga: 130 g
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna szczęka mocująca z otworem ustalającym
ry­su­nek:
4
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
29 mm
Nr towaru:
23320.0154
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
 • górna szczęka mocująca z otworem ustalającym – rysunek 4
 • System: V70/L12/L16
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0050: 29 mm
 • Waga: 83 g
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0148: 23 mm
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna szczęka mocująca z otworem ustalającym
ry­su­nek:
5
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23320.0156
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
 • górna szczęka mocująca z otworem ustalającym – rysunek 5
 • System: V70/L12/L16
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0050: 40 mm
 • Waga: 112 g
 • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0148: 34 mm
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące
Wer­sja:
szczęka mocująca dolna ze ściętą kulką zabezpieczoną przed obrotem i funkcją wychyłu, płaska powierzchnia
ry­su­nek:
6
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
-
Nr towaru:
23320.0148
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
 • szczęka mocująca dolna ze ściętą kulką zabezpieczoną przed obrotem i funkcją wychyłu, płaska powierzchnia – rysunek 6
 • System: V70/L12/L16
 • Waga: 98 g
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące

Materiał

Szczęki mocujące

 • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Kulka

 • Stal łożyskowa

Uwagi

Siła docisku naprężacza pływającego musi być dostosowane do sytuacji. Ze względu na ograniczoną powierzchnię styku szczęk należy zwracać uwagę na siłę nacisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23320. Szczęki mocujące – do naprężaczy pływających M 12
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.