23320.0154 - Szczęki mocujące
do naprężaczy pływających M 12

Szczęki mocujące mogą być użyte w naprężaczach pływających 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 i 23320.0014.

Górna szczęka mocująca (23320.0054, 23320.0056 i 23320.0058 - rysunek 1 do 3) może być użyta do zwiększenia zakresu mocowania.

W górnych szczękach z gwintem wewnętrznym M 8 (23320.0154 / .0156 - rysunek 4 + 5) w razie konieczności mogą być wkręcone różne normalia - patrz "Dalsze produkty"

Dolne szczęki w wykonaniu z gałką wahliwą (23320.0148 - rysunek 6) dostosowują swoje położenie do powierzchni obrabianego elementu. 

Wer­sja
ry­su­nek
Za­kres mo­co­wa­nia - maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]
Nr towaru
Dostępne
Wer­sja:
górna szczęka mocująca z otworem ustalającym
ry­su­nek:
4
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
29 mm
Nr towaru:
23320.0154
Szczęki mocujące
  • górna szczęka mocująca z otworem ustalającym – rysunek 4
  • System: V70/L12/L16
  • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0050: 29 mm
  • Waga: 83 g
  • Zakres mocowania maks. w kombinacji z 23320.0148: 23 mm
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials

Materiał

Szczęki mocujące

  • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

Siła docisku naprężacza pływającego musi być dostosowane do sytuacji. Ze względu na ograniczoną powierzchnię styku szczęk należy zwracać uwagę na siłę nacisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23320.0154
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Contains no SVHC materials

Wolny od surowców ze stref konfliktu