SIM­PLEX-Młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi , głów­ka z od­le­wu sta­lo­we­go 
 IM0013196 Foto Banner

SIM­PLEX-Młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi , głów­ka z od­le­wu sta­lo­we­go