This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Elementy podstawowe

Elementy podstawowe

Zakres podstawowych elementów zawiera takie grupy produktowe jak płyty pionowe, płyty pionowe czterostronne i płyty bazowe. Elementy te są dostępne z magazynu. Wybór podzielony jest na:

  • Płyty pionowe
  • Płyty pionowe czterostronne
  • Płyty bazowe

Dysponujemy również dokumentacją techniczną w różnych formatach.