Płyty ba­zo­we

Elementy bazowe, do których zaliczamy również płyty bazowe, są podstawowymi korpusami do mocowania.