23320.0148 - Szczęki mocujące
do naprężaczy pływających M 12

Szczęki mocujące mogą być użyte w naprężaczach pływających 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 i 23320.0014.

Górna szczęka mocująca (23320.0054, 23320.0056 i 23320.0058 - rysunek 1 do 3) może być użyta do zwiększenia zakresu mocowania.

W górnych szczękach z gwintem wewnętrznym M 8 (23320.0154 / .0156 - rysunek 4 + 5) w razie konieczności mogą być wkręcone różne normalia - patrz "Dalsze produkty"

Dolne szczęki w wykonaniu z gałką wahliwą (23320.0148 - rysunek 6) dostosowują swoje położenie do powierzchni obrabianego elementu. 

This article 23320.0148 - Szczęki mocujące do naprężaczy pływających M 12 / szczęka mocująca dolna ze ściętą kulką zabezpieczoną przed obrotem i funkcją wychyłu, płaska powierzchnia () is one variant of the article group Szczę­ki mo­cu­ją­ce do naprężaczy pływających M 12 (EH 23320.)

Wer­sja
ry­su­nek
Za­kres mo­co­wa­nia - maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
szczęka mocująca dolna ze ściętą kulką zabezpieczoną przed obrotem i funkcją wychyłu, płaska powierzchnia
ry­su­nek:
6
Za­kres mo­co­wa­nia maks. w kom­bi­na­cji z 23320.0050 [mm]:
-
Nr towaru:
23320.0148
Dokumenty
Szczęki mocujące
  • szczęka mocująca dolna ze ściętą kulką zabezpieczoną przed obrotem i funkcją wychyłu, płaska powierzchnia – rysunek 6
  • System: V70/L12/L16
  • Waga: 98 g
Szczęki mocujące

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa

Szczęki mocujące

  • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

Siła docisku naprężacza pływającego musi być dostosowane do sytuacji. Ze względu na ograniczoną powierzchnię styku szczęk należy zwracać uwagę na siłę nacisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23320.0148
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.