Na­prę­ża­cze pły­wa­ją­ce zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12

EH 23320.

Naprężacz pływający służy do naprężania i podpierania ustalonych miejsc mocowania w przedmiotach.

Zalety stosowania naprężaczy pływających:

 • Eliminacja wibracji podczas obróbki
 • Wzmocnienie i usztywnienie elementu mocowanego
 • Mocowanie elementu obrabianego bez zagrożenia zniekształceniem
 • Dostępna wersja kompaktowa o obniżonej wysokości.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

gewicht [g]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
gewicht [g]:
1654 g
Nr towaru:
23320.0008
CAD
Dokumenty

Materiał

Regulowany korpus

 • Aluminium anodowane na czerwono

Korpus

 • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Szczęki mocujące

 • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).

Montaż

 1. Zamontować naprężacz pływający na urządzeniu( otwory montażowe na M 6, patrz rysunek)   
 2. Za pomocą tulei wyregulować limit wysokości i kąt obrotu i zacisnąć za pomocą  śrub ustalających (4x WS 2.5). Przy ustawianiu wysokości tulei w kierunku górnym należy zapewnić odpowiedni odstęp od elementu mocowanego. 

Działanie

 1. Wcisnąć naprężacz pływający w dół.
 2. Obrócić szczęki mocujące do oporu. Dzięki sile sprężyny szczęka styka się delikatnie z dolną powierzchnią elementu.
 3. Dociągnąć nakrętkę  sześciokątną (WS 18) z momentem  obrotowym min. 15 Nm, i maks. momentem 30 Nm. Podczas mocowania przedmiot obrabiany jest jednocześnie zamocowany i podparty.
 4. Zwalnianie następuje w kolejności odwrotnej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23320. Naprężacze pływające – zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze pływające
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Floating Clamps
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

What are the use cases for a floating clamp?

The floating clamp prevents vibrations and the resulting chatter marks on the workpiece. It can be used as an additional clamping device, supplementing the support provided by the three standard clamping points. This will not lead to overdetermination of the component.

Which benefits arise from using floating clamps in manufacturing?

The floating clamps allow for additional clamping points during the first step of processing, preventing the formation of vibrations. This improves the surface quality of the workpiece and the service life of the tools dramatically. A secure working process is thus guaranteed.

What is the difference between the red and the blue floating clamps?

The red floating clamps clamp and lock the workpiece in a single work step. The blue floating clamps allow you to clamp and lock the workpiece separately. The latter are used predominantly on thin and unstable workpieces.

What advantage does the floating clamp hold over bedding supports and supporting elements?

Aside from supporting the workpiece, the floating clamp also clamps it from the top.

What is the benefit of a floating clamp compared to a trestle with clamps?

The spring load with which the floating clamp makes contact with the workpiece is always the same. This keeps the workpiece from bending and eliminates the need to resort to cumbersome and time-consuming clamping with the help of a dial gauge. It furthermore impresses with its compact design and effortless ease of use. Notwithstanding, the fastening on the machine table still ensures utmost stability.

Does the floating clamp provide positional repeatability?

It is possible to set the floating clamps to the required swivel range and height thanks to the colour-coded body.

What do you have to take into consideration when using the floating clamp?

You need to factor in the maximum permissible torque when clamping the workpiece. The specifications are printed on the stop sleeve and can also be found in the catalogue. You should also pay attention to the oil concentration in the cooling emulsion as the functional parts on the interior may otherwise sustain corrosion.

How much contact force does the lower clamping jaw exert on the workpiece?

The contact force of floating clamps 23320.0008 and 23320.0010 ranges from approx. 18 to 42 N. For the 23320.0012 and the 23320.0014 it lies between approx. 19 and 27 N, while the range for the 23320.0016 is approx. 73 to 99 N.

Is it possible to attach longer custom jaws at the floating clamps and, if so, what is the maximum length?

The floating clamp does allow for the attachment of custom jaws. However, their length is limited by the laws of physics and varies, first and foremost, with the strength of the material. Custom jaws with an overhanging length of 73 mm have already been realised. However, proper function cannot be guaranteed if you use custom jaws. The blue floating clamp is strongly recommended for the use of longer custom jaws on parts that are sensitive to bending. It is also vital to ensure that the mounting screws of the upper clamping jaw and of the lower clamping jaw are screwed into the housing, respectively, by 10 mm and by 9 mm. We also ask that you follow the instructions on assembly and any other information on the clamping jaws given in the catalogue.

What type of repair / maintenance is required on the floating clamp?

The floating clamp is maintenance-free and does not have to be subjected to special servicing. We do, however, recommend that you regularly perform visual inspections and function tests.

What to do of the floating clamp has become damaged?

Repairs are possible in most cases. To arrange for repairs, please contact our sales department.

Is the floating clamp limited to use inside Halder’s T-slot system V70?

The floating clamp can be used across the entire range of fixture construction. You can choose from two available size versions - M12 and M16. The flange-mounted floating clamps offer an additional fastening option. These options are listed on the datasheet of each individual floating clamp.