Na­kręt­ki do­ci­sko­we z prze­tycz­ką / Śruby do­ci­sko­we z prze­tycz­ką

Nakrętki i śruby dociskowe z przetyczką

Nakrętki dociskowe z przetyczką / śruby z przetyczką są elementami obsługi zgodnymi z normą DIN. Nakrętki/śruby dociskowe często nazywane są również śrubami T,  nakrętkami T lub śrubami maszynowymi. Nakrętki dociskowe z przetyczką / śruby z przetyczką mogą być używane w wielu gałęziach przemysłu do wielu zastosowań.

Szeroka gama produktów obejmuje różne wersje dostępne z magazynu:

  • Śruby dociskowe DIN 6304 ze stała przetyczką
  • Śruby dociskowe DIN 6306 z ruchomą przetyczką
  • Nakrętki dociskowe DIN 6305 ze stała przetyczką
  • Nakrętki dociskowe DIN 6307 z ruchomą przetyczką