23060.0010 - Podkładki dystansowe
DIN 6340 ulepszone cieplnie

Obrobione cieplnie podkładki dystansowe(podkładki) są produkowane zgodnie z DIN 6340.

This article 23060.0010 - Podkładki dystansowe DIN 6340 ulepszone cieplnie / (d1: 10,5 mm) is one variant of the article group Pod­kład­ki dy­stan­so­we DIN 6340 ulepszone cieplnie (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Dla śrub [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Dla śrub [mm]:
M10
Nr towaru:
23060.0010
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • System: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Dla śrub: M10
  • Waga: 15 g
Podkładki dystansowe

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, tłoczona, cięta mechanicznie, fosforanowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23060.0010
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.