Pod­kład­ki sfe­rycz­ne / Pa­new­ki stoż­ko­we zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna

EH 23050.

Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.

Twój wybór zwrócił 60 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 H13 [mm]
Do sworz­ni d6 [mm]
Dla śrub d6 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
6 kN
Nr towaru:
23050.0306
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 6,4 mm
 • d3: 12 mm
 • h1: 0,7 mm
 • h2: 2,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 4,0 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 5,2 mm
 • r1: 9 mm
 • Do sworzni d6: 6 mm
 • Dla śrub d6: M6
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
 • Waga: 1 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
6 kN
Nr towaru:
23050.0606
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 6,4 mm
 • d3: 12 mm
 • h1: 0,7 mm
 • h2: 2,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 4,0 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 5,2 mm
 • r1: 9 mm
 • Do sworzni d6: 6 mm
 • Dla śrub d6: M6
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
 • Waga: 1 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
8 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
12 kN
Nr towaru:
23050.0308
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 8,4 mm
 • d3: 17 mm
 • h1: 0,6 mm
 • h2: 3,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 5,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 6,8 mm
 • r1: 12 mm
 • Do sworzni d6: 8 mm
 • Dla śrub d6: M8
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 12 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 16 Nm
 • Waga: 2,8 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
8 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
12 kN
Nr towaru:
23050.0608
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 8,4 mm
 • d3: 17 mm
 • h1: 0,6 mm
 • h2: 3,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 5,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 6,8 mm
 • r1: 12 mm
 • Do sworzni d6: 8 mm
 • Dla śrub d6: M8
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 12 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 16 Nm
 • Waga: 2,8 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
10 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
16 kN
Nr towaru:
23050.0310
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 10,5 mm
 • d3: 21 mm
 • h1: 0,8 mm
 • h2: 4 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 6,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,1 mm
 • r1: 15 mm
 • Do sworzni d6: 10 mm
 • Dla śrub d6: M10
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 32 Nm
 • Waga: 5 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
10 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
16 kN
Nr towaru:
23050.0610
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 10,5 mm
 • d3: 21 mm
 • h1: 0,8 mm
 • h2: 4 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 6,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,1 mm
 • r1: 15 mm
 • Do sworzni d6: 10 mm
 • Dla śrub d6: M10
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 32 Nm
 • Waga: 5,2 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
12 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
23050.0312
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 13 mm
 • d3: 24 mm
 • h1: 1,1 mm
 • h2: 4,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 7,9 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 8,9 mm
 • r1: 17 mm
 • Do sworzni d6: 12 mm
 • Dla śrub d6: M12
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 24 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 56 Nm
 • Waga: 7,7 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
12 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
23050.0612
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 13 mm
 • d3: 24 mm
 • h1: 1,1 mm
 • h2: 4,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 7,9 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 8,9 mm
 • r1: 17 mm
 • Do sworzni d6: 12 mm
 • Dla śrub d6: M12
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 24 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 56 Nm
 • Waga: 7,6 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
16 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
45 kN
Nr towaru:
23050.0316
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 17 mm
 • d3: 30 mm
 • h1: 1,3 mm
 • h2: 5,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~  9,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 10,1 mm
 • r1: 22 mm
 • Do sworzni d6: 16 mm
 • Dla śrub d6: M16
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 135 Nm
 • Waga: 13 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
16 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
45 kN
Nr towaru:
23050.0616
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 17 mm
 • d3: 30 mm
 • h1: 1,3 mm
 • h2: 5,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~  9,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 10,1 mm
 • r1: 22 mm
 • Do sworzni d6: 16 mm
 • Dla śrub d6: M16
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 135 Nm
 • Waga: 13 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
20 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M20
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
71 kN
Nr towaru:
23050.0320
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 21 mm
 • d3: 36 mm
 • h1: 2 mm
 • h2: 6,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 11,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 12,1 mm
 • r1: 27 mm
 • Do sworzni d6: 20 mm
 • Dla śrub d6: M20
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 71 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 280 Nm
 • Waga: 23 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
20 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M20
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
71 kN
Nr towaru:
23050.0620
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 21 mm
 • d3: 36 mm
 • h1: 2 mm
 • h2: 6,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 11,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 12,1 mm
 • r1: 27 mm
 • Do sworzni d6: 20 mm
 • Dla śrub d6: M20
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 71 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 280 Nm
 • Waga: 23 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
24 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M24
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
105 kN
Nr towaru:
23050.0324
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 25 mm
 • d3: 44 mm
 • h1: 2,4 mm
 • h2: 8,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 14,9 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 15,4 mm
 • r1: 32 mm
 • Do sworzni d6: 24 mm
 • Dla śrub d6: M24
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 105 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 455 Nm
 • Waga: 46 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
24 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M24
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
105 kN
Nr towaru:
23050.0624
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 25 mm
 • d3: 44 mm
 • h1: 2,4 mm
 • h2: 8,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 14,9 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 15,4 mm
 • r1: 32 mm
 • Do sworzni d6: 24 mm
 • Dla śrub d6: M24
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 105 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 455 Nm
 • Waga: 44 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
30 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M30
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
191 kN
Nr towaru:
23050.0330
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 31 mm
 • d3: 56 mm
 • h1: 3,6 mm
 • h2: 11,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 18,8 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 18,8 mm
 • r1: 41 mm
 • Do sworzni d6: 30 mm
 • Dla śrub d6: M30
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 191 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 1050 Nm
 • Waga: 104 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
30 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M30
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
191 kN
Nr towaru:
23050.0630
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 31 mm
 • d3: 56 mm
 • h1: 3,6 mm
 • h2: 11,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 18,8 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 18,8 mm
 • r1: 41 mm
 • Do sworzni d6: 30 mm
 • Dla śrub d6: M30
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 191 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 1050 Nm
 • Waga: 106 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
36 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M36
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23050.0336
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 37 mm
 • d3: 68 mm
 • h1: 4,6 mm
 • h2: 14 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 23,4 mm
 • r1: 50 mm
 • Do sworzni d6: 36 mm
 • Dla śrub d6: M36
 • Waga: 193 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
36 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M36
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23050.0636
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 37 mm
 • d3: 68 mm
 • h1: 4,6 mm
 • h2: 14 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 23,4 mm
 • r1: 50 mm
 • Do sworzni d6: 36 mm
 • Dla śrub d6: M36
 • Waga: 193 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
42 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M42
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23050.0342
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 43 mm
 • d3: 78 mm
 • h1: 6,5 mm
 • h2: 17 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 28,3 mm
 • r1: 58 mm
 • Do sworzni d6: 42 mm
 • Dla śrub d6: M42
 • Waga: 313 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
42 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M42
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23050.0642
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 43 mm
 • d3: 78 mm
 • h1: 6,5 mm
 • h2: 17 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 28,3 mm
 • r1: 58 mm
 • Do sworzni d6: 42 mm
 • Dla śrub d6: M42
 • Waga: 318 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
48 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M48
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23050.0348
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
 • d1 H13: 50 mm
 • d3: 92 mm
 • h1: 8 mm
 • h2: 21 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 35 mm
 • r1: 67 mm
 • Do sworzni d6: 48 mm
 • Dla śrub d6: M48
 • Waga: 545 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
48 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M48
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23050.0648
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
 • d1 H13: 50 mm
 • d3: 92 mm
 • h1: 8 mm
 • h2: 21 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 35 mm
 • r1: 67 mm
 • Do sworzni d6: 48 mm
 • Dla śrub d6: M48
 • Waga: 553 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
6 kN
Nr towaru:
23050.0406
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D – rysunek 2, Stal nierdzewna 1.4305
 • d2 H13: 7,1 mm
 • d4: 12 mm
 • d5: 11 mm
 • h3: 2,8 mm
 • Do sworzni d6: 6 mm
 • Dla śrub d6: M6
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
 • Waga: 1,3 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
6 kN
Nr towaru:
23050.0666
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D – rysunek 2, Stal nierdzewna A4
 • d2 H13: 7,1 mm
 • d4: 12 mm
 • d5: 11 mm
 • h3: 2,8 mm
 • Do sworzni d6: 6 mm
 • Dla śrub d6: M6
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
 • Waga: 1,3 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe

Materiał

Podkładka sferyczna

 • Stal nierdzewna 1.4305
 • Stal nierdzewna A4

Panewka stożkowa

 • Stal nierdzewna 1.4305
 • Stal nierdzewna A4

Montaż

Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.

Do większych otworów stosować tylko kształt G!

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23050. Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe –  zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.