Pod­kład­ki sfe­rycz­ne / Pa­new­ki stoż­ko­we DIN 6319

EH 23050.

Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.

Twój wybór zwrócił 49 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 H13 [mm]
Do sworz­ni d6 [mm]
Dla śrub d6 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
23050.0006
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 6,4 mm
 • d3: 12 mm
 • h1: 0,7 mm
 • h2: 2,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 4,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 5,4 mm
 • r1: 9 mm
 • Do sworzni d6: 6 mm
 • Dla śrub d6: M6
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 9 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 10 Nm
 • Waga: 1 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
8 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
17 kN
Nr towaru:
23050.0008
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 8,4 mm
 • d3: 17 mm
 • h1: 0,6 mm
 • h2: 3,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 5,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,1 mm
 • r1: 12 mm
 • Do sworzni d6: 8 mm
 • Dla śrub d6: M8
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 17 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 25 Nm
 • Waga: 2,8 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
10 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
26 kN
Nr towaru:
23050.0010
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 10,5 mm
 • d3: 21 mm
 • h1: 0,8 mm
 • h2: 4 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 6,5 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,3 mm
 • r1: 15 mm
 • Do sworzni d6: 10 mm
 • Dla śrub d6: M10
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 26 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 46 Nm
 • Waga: 0,8 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
13 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
12 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
23050.0012
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 13 mm
 • d3: 24 mm
 • h1: 1,1 mm
 • h2: 4,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 8 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 9 mm
 • r1: 17 mm
 • Do sworzni d6: 12 mm
 • Dla śrub d6: M12
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 38 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 82 Nm
 • Waga: 8 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
15 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
14 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M14
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
53 kN
Nr towaru:
23050.0014
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 15 mm
 • d3: 28 mm
 • h1: 1,4 mm
 • h2: 5 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 8,5 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 9,5 mm
 • r1: 22 mm
 • Do sworzni d6: 14 mm
 • Dla śrub d6: M14
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 53 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 130 Nm
 • Waga: 12 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
17 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
16 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
73 kN
Nr towaru:
23050.0016
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 17 mm
 • d3: 30 mm
 • h1: 1,3 mm
 • h2: 5,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~  9,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 10,4 mm
 • r1: 22 mm
 • Do sworzni d6: 16 mm
 • Dla śrub d6: M16
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 73 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 206 Nm
 • Waga: 13 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
21 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
20 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M20
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
117 kN
Nr towaru:
23050.0020
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 21 mm
 • d3: 36 mm
 • h1: 2 mm
 • h2: 6,3 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 11,7 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 12,2 mm
 • r1: 27 mm
 • Do sworzni d6: 20 mm
 • Dla śrub d6: M20
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 117 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 407 Nm
 • Waga: 23 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
23 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
22 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M22
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
146 kN
Nr towaru:
23050.0022 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 23 mm
 • d3: 40 mm
 • h1: 2,5 mm
 • h2: 7,6 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 13,5 mm
 • r1: 29,5 mm
 • Do sworzni d6: 22 mm
 • Dla śrub d6: M22
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 146 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 542 Nm
 • Waga: 35 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
25 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
24 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M24
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
168 kN
Nr towaru:
23050.0024
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 25 mm
 • d3: 44 mm
 • h1: 2,4 mm
 • h2: 8,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 15,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 15,7 mm
 • r1: 32 mm
 • Do sworzni d6: 24 mm
 • Dla śrub d6: M24
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 168 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 698 Nm
 • Waga: 43 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
28 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
27 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M27
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
221 kN
Nr towaru:
23050.0027 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 28 mm
 • d3: 50 mm
 • h1: 3,3 mm
 • h2: 10,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 17 mm
 • r1: 36 mm
 • Do sworzni d6: 27 mm
 • Dla śrub d6: M27
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 221 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 1021 Nm
 • Waga: 74 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
31 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
30 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M30
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
269 kN
Nr towaru:
23050.0030
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 31 mm
 • d3: 56 mm
 • h1: 3,6 mm
 • h2: 11,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 19,2 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 19,7 mm
 • r1: 41 mm
 • Do sworzni d6: 30 mm
 • Dla śrub d6: M30
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 269 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 1355 Nm
 • Waga: 103 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
34 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
33 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M33
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
326 kN
Nr towaru:
23050.0033 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 34 mm
 • d3: 62 mm
 • h1: 4,4 mm
 • h2: 13 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 21,8 mm
 • r1: 45 mm
 • Do sworzni d6: 33 mm
 • Dla śrub d6: M33
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym3) maks.: 326 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) 3) maks.: 1969 Nm
 • Waga: 150 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
37 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
36 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M36
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
394 kN
Nr towaru:
23050.0036
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 37 mm
 • d3: 68 mm
 • h1: 4,6 mm
 • h2: 14 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 23,5 mm
 • r1: 50 mm
 • Do sworzni d6: 36 mm
 • Dla śrub d6: M36
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 394 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 2372 Nm
 • Waga: 193 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
40 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
39 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M39
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
460 kN
Nr towaru:
23050.0039 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 40 mm
 • d3: 75 mm
 • h1: 5,6 mm
 • h2: 16 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 26,8 mm
 • r1: 54 mm
 • Do sworzni d6: 39 mm
 • Dla śrub d6: M39
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym3) maks.: 460 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) 3) maks.: 3276 Nm
 • Waga: 280 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
43 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
42 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M42
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
542 kN
Nr towaru:
23050.0042
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 43 mm
 • d3: 78 mm
 • h1: 6,5 mm
 • h2: 17 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 29 mm
 • r1: 58 mm
 • Do sworzni d6: 42 mm
 • Dla śrub d6: M42
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 542 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 3802 Nm
 • Waga: 310 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
50 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
48 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M48
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
714 kN
Nr towaru:
23050.0048
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 50 mm
 • d3: 92 mm
 • h1: 8 mm
 • h2: 21 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 35,5 mm
 • r1: 67 mm
 • Do sworzni d6: 48 mm
 • Dla śrub d6: M48
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 714 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 5730 Nm
 • Waga: 549 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
54 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
52 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M52
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
832 kN
Nr towaru:
23050.0052 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 54 mm
 • d3: 96 mm
 • h1: 9,3 mm
 • h2: 22 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 38,3 mm
 • r1: 72 mm
 • Do sworzni d6: 52 mm
 • Dla śrub d6: M52
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym3) maks.: 832 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) 3) maks.: 7876 Nm
 • Waga: 610 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
58 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
56 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M56
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
960 kN
Nr towaru:
23050.0056 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 58 mm
 • d3: 103 mm
 • h1: 9,8 mm
 • h2: 23 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 39,3 mm
 • r1: 79 mm
 • Do sworzni d6: 56 mm
 • Dla śrub d6: M56
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym3) maks.: 960 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) 3) maks.: 9793 Nm
 • Waga: 760 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
62 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
60 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M60
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
1122 kN
Nr towaru:
23050.0060 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 62 mm
 • d3: 112 mm
 • h1: 11 mm
 • h2: 25 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 43,6 mm
 • r1: 86 mm
 • Do sworzni d6: 60 mm
 • Dla śrub d6: M60
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym3) maks.: 1122 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) 3) maks.: 12219 Nm
 • Waga: 990 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
ry­su­nek:
1
d1 H13 [mm]:
66 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
64 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M64
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
1269 kN
Nr towaru:
23050.0064 2)
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
 • d1 H13: 66 mm
 • d3: 120 mm
 • h1: 12 mm
 • h2: 27 mm
 • h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 46,6 mm
 • r1: 93 mm
 • Do sworzni d6: 64 mm
 • Dla śrub d6: M64
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym3) maks.: 1269 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) 3) maks.: 14762 Nm
 • Waga: 1220 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D
ry­su­nek:
2
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
23050.0106
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D – rysunek 2
 • d2 H13: 7,1 mm
 • d4: 12 mm
 • d5: 11 mm
 • h3: 2,8 mm
 • Do sworzni d6: 6 mm
 • Dla śrub d6: M6
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 9 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 10 Nm
 • Waga: 1,3 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D
ry­su­nek:
2
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
8 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
17 kN
Nr towaru:
23050.0108
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D – rysunek 2
 • d2 H13: 9,6 mm
 • d4: 17 mm
 • d5: 14,5 mm
 • h3: 3,5 mm
 • Do sworzni d6: 8 mm
 • Dla śrub d6: M8
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 17 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 25 Nm
 • Waga: 3,7 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D
ry­su­nek:
2
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
10 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
26 kN
Nr towaru:
23050.0110
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D – rysunek 2
 • d2 H13: 12 mm
 • d4: 21 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h3: 4,2 mm
 • Do sworzni d6: 10 mm
 • Dla śrub d6: M10
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 26 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 46 Nm
 • Waga: 13 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D
ry­su­nek:
2
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
12 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
23050.0112
CAD
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
 • panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D – rysunek 2
 • d2 H13: 14,2 mm
 • d4: 24 mm
 • d5: 20 mm
 • h3: 5 mm
 • Do sworzni d6: 12 mm
 • Dla śrub d6: M12
 • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 38 kN
 • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 82 Nm
 • Waga: 10 g
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe

Materiał

Podkładka sferyczna

 • Stal hartowana, fosforanowana

Panewka stożkowa

 • Stal hartowana, fosforanowana
 • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

Montaż

Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.

Do większych otworów stosować tylko kształt G!

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23050. Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe – DIN 6319
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności