Czuj­ni­ki po­zy­cjo­nu­ją­ce samonastawne, pneumatyczne

EH 22800.

Stosowane do budowy urządzeń jako kontrola ustawienia (pozycjonowania) surowych elementów konstrukcji.

Dokładność reakcji przy ciśnieniu roboczym rzędu 2,5 bar jest stała i wynosi 0,005 mm.

Kontrola urządzenia następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorującej (nr zamów. 22800.0612).

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wer­sja
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
z listwą mocującą
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22800.0410
CAD
Dokumenty
Czujniki pozycjonujące
  • z listwą mocującą
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
  • Waga: 321 g
Więcej szczegółów
Czujniki pozycjonujące

Materiał

Uszczelka

  • PVC

Wspornik

  • Stal oksydowana

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Złączka wtykowa

  • Mosiądz

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22800. Czujniki pozycjonujące – samonastawne, pneumatyczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.