Sys­te­my wy­szu­ki­wa­nia

System do kontroli pozycji opartej na czujnikach

Systemy do wykrywania położenia przedmiotu obrabianego na urządzeniu lub komponentu w położeniu końcowym. Systemy wyszukiwania służą do kontroli pozycji podczas monitorowania procesu. Dane procesowe mogą być przesyłane drogą radiową.

Jednostka nadzorująca

Sterowanie położeniem lub monitorowanie położenia na urządzeniu dla wstępnie obrobionych elementów lub elementów w położeniu końcowym za pomocą sprężonego powietrza.

System jest sterowany przez ciśnienie wsteczne sprężonego powietrza i jest wyświetlany cyfrowo na jednostce monitorującej (czujnik ciśnienia wstecznego). Opcjonalnie jednostkę monitorującą można podłączyć do układu sterującego maszyny.

Do wyszukiwania używane są czujniki pozycjonujące. Szeroka gama czujników do systemów mocowania obejmuje różne wersje dostępne z magazynu:

  • Czujnik z płaską powierzchnią (podobny do kołków gniazdowych DIN 6321)
  • Czujnik z oscylującą kulką z płaską / żebrowaną powierzchnią (podobnie jak podkładki samonastawne EH 22730.)
  • Wersja z blachami mocującymi - dla uproszczonej podbudowy

Moduł kontrolny

Cyfrowy monitoring detalu - opcjonalnie także bezprzewodowy. Inteligentny system sieciowy do monitorowania pozycji w zakresie monitorowania procesów w przyszłościowej normie Przemysłu 4.0.

Moduł kontrolny służy do sprawdzania położenia przedmiotu obrabianego. Jednostkę można szybko i łatwo zainstalować lub zdemontować w uchwycie w połączeniu z innymi elementami wsporczymi. Kompaktowy czujnik sprawdza, czy przedmiot obrabiany lub komponent stykają się w określonych pozycjach w systemie mocowania.

System można rozbudować o kilka pozycji. Informacje są dostarczane za pomocą sygnału elektrycznego. Sygnał może być przesyłany zarówno drogą kablową, jak i radiową. Do transmisji sygnału drogą radiową wymagany jest dodatkowy nadajnik i odbiornik z anteną.

Moduł kontrolny jest używana w połączeniu z elementem podporowym, który jest zainstalowany w jednostce. Z gamy części standardowych firmy Halder odpowiednie są sworznie (EH 22690.).

Położenie jest monitorowane przez czujnik, a sygnał elektryczny jest przesyłany do układu sterującego.

Szeroka gama produktów obejmuje wszystkie niezbędne komponenty do techniki mocowania opartej na czujnikach dostępnych z magazynu:

  • Moduł kontrolny z czujnikiem wraz z kablem połączeniowym z wtyczką / tuleją
  • Sworznie podporowe
  • Sworznie podporowe z plastikową powierzchnią styku
  • Nadajnik radiowy
  • Odbiornik radiowy