Czuj­ni­ki po­zy­cjo­nu­ją­ce samonastawne, pneumatyczne

EH 22800.

Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów nieobrobionych (wersja ze ściętą kulką, powierzchnia żebrowana) lub elementy wstępnie obrobione (kulka ścięta, powierzchnia gładka).

Dokładność pozycjonowania dla wersji z kulą płaską i powierzchnią gładką mieści się w zakresie 0,015-0,075 mm w zależności od przedmiotu obrabianego, a dla wersji z kulą płaską i żebrowaną powierzchnią wynosi 0,005 mm.

System jest monitorowany przez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza, które wskazano na jednostce monitorującej (nr art. 22800.0701).

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22800.0220
CAD
Dokumenty
Czujniki pozycjonujące
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
  • Waga: 49 g
Więcej szczegółów
Czujniki pozycjonujące
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22800.0320
CAD
Dokumenty
Czujniki pozycjonujące
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
  • Waga: 49 g
Więcej szczegółów
Czujniki pozycjonujące

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22800. Czujniki pozycjonujące – samonastawne, pneumatyczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.