Kom­po­nen­ty

Dzięki tym komponentom można skonfigurować mocowanie wielokrotne do jednoczesnego mocowania kilku przedmiotów obrabianych.

Wszystkie pojedyncze części systemu wielokrotnego mocowania są dostępne z magazynu.