Szyb­ko­złą­cza wty­ko­we z wyrównaniem przesunięcia osiowego

EH 25100.

Szybkozłącze wtykowe  z wyrównaniem przesunięcia osiowego mają szerokie zastosowanie, np. jako połączenie między tłoczyskiem a jednostką ruchu liniowego.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
25100.0006
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M6
 • d2: 21 mm
 • l1: ~ 37,5 mm
 • l2 min.: 11 mm
 • l3: 14 mm
 • l4 min.: 9 mm
 • l5: 18 mm
 • SW SW1: 19 mm
 • SW SW2: 10 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
 • Waga: 44 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
25100.0008
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M8
 • d2: 26 mm
 • l1: ~ 45 mm
 • l2 min.: 13,5 mm
 • l3: 17 mm
 • l4 min.: 11,5 mm
 • l5: 22,5 mm
 • SW SW1: 24 mm
 • SW SW2: 13 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
 • Waga: 86 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0010
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M10
 • d2: 30 mm
 • l1: ~ 56,2 mm
 • l2 min.: 16 mm
 • l3: 20 mm
 • l4 min.: 16 mm
 • l5: 29 mm
 • SW SW1: 27 mm
 • SW SW2: 17 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
 • Waga: 147 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0012
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M12
 • d2: 32,5 mm
 • l1: ~ 66,7 mm
 • l2 min.: 21 mm
 • l3: 25 mm
 • l4 min.: 17 mm
 • l5: 34 mm
 • SW SW1: 30 mm
 • SW SW2: 19 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
 • Waga: 209 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0016
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M16
 • d2: 39 mm
 • l1: ~ 83 mm
 • l2 min.: 25 mm
 • l3: 30 mm
 • l4 min.: 23 mm
 • l5: 42 mm
 • SW SW1: 36 mm
 • SW SW2: 24 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
 • Waga: 385 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0020
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M20
 • d2: 44 mm
 • l1: ~ 93,5 mm
 • l2 min.: 29 mm
 • l3: 35 mm
 • l4 min.: 23,5 mm
 • l5: 45,5 mm
 • SW SW1: 41 mm
 • SW SW2: 30 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
 • Waga: 572 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0030
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M10 x 1,25 mm
 • d2: 30 mm
 • l1: ~ 56,2 mm
 • l2 min.: 16 mm
 • l3: 20 mm
 • l4 min.: 16 mm
 • l5: 29 mm
 • SW SW1: 27 mm
 • SW SW2: 17 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
 • Waga: 147 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0032
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M12 x 1,25 mm
 • d2: 32,5 mm
 • l1: ~ 66,7 mm
 • l2 min.: 21 mm
 • l3: 25 mm
 • l4 min.: 17 mm
 • l5: 34 mm
 • SW SW1: 30 mm
 • SW SW2: 19 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
 • Waga: 210 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0036
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M16 x 1,5 mm
 • d2: 39 mm
 • l1: ~ 83 mm
 • l2 min.: 25 mm
 • l3: 30 mm
 • l4 min.: 23 mm
 • l5: 42 mm
 • SW SW1: 36 mm
 • SW SW2: 24 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
 • Waga: 382 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0040
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
 • d1: M20 x 1,5 mm
 • d2: 44 mm
 • l1: ~ 93,5 mm
 • l2 min.: 29 mm
 • l3: 35 mm
 • l4 min.: 23,5 mm
 • l5: 45,5 mm
 • SW SW1: 41 mm
 • SW SW2: 30 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
 • Waga: 571 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
25100.0056
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M6
 • d2: 21 mm
 • d3: 11 mm
 • l1: ~ 37,5 mm
 • l2 min.: 11 mm
 • l4 min.: 9 mm
 • l5: 18 mm
 • SW SW1: 19 mm
 • SW SW2: 10 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
 • Waga: 46 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
25100.0058
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M8
 • d2: 26 mm
 • d3: 14,4 mm
 • l1: ~ 45 mm
 • l2 min.: 13,5 mm
 • l4 min.: 11,5 mm
 • l5: 22,5 mm
 • SW SW1: 24 mm
 • SW SW2: 13 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
 • Waga: 91 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0060
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M10
 • d2: 30 mm
 • d3: 19 mm
 • l1: ~ 56,2 mm
 • l2 min.: 15 mm
 • l4 min.: 16 mm
 • l5: 29 mm
 • SW SW1: 27 mm
 • SW SW2: 17 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
 • Waga: 158 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0062
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M12
 • d2: 32,5 mm
 • d3: 21,2 mm
 • l1: ~ 66,7 mm
 • l2 min.: 17,5 mm
 • l4 min.: 17 mm
 • l5: 34 mm
 • SW SW1: 30 mm
 • SW SW2: 19 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
 • Waga: 224 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0066
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M16
 • d2: 39 mm
 • d3: 27 mm
 • l1: ~ 83 mm
 • l2 min.: 22 mm
 • l4 min.: 23 mm
 • l5: 42 mm
 • SW SW1: 36 mm
 • SW SW2: 24 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
 • Waga: 403 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0070
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M20
 • d2: 44 mm
 • d3: 34 mm
 • l1: ~ 93,5 mm
 • l2 min.: 25 mm
 • l4 min.: 23,5 mm
 • l5: 45,5 mm
 • SW SW1: 41 mm
 • SW SW2: 30 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
 • Waga: 606 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0080
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M10 x 1,25 mm
 • d2: 30 mm
 • d3: 19 mm
 • l1: ~ 56,2 mm
 • l2 min.: 15 mm
 • l4 min.: 16 mm
 • l5: 29 mm
 • SW SW1: 27 mm
 • SW SW2: 17 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
 • Waga: 159 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0082
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M12 x 1,25 mm
 • d2: 32,5 mm
 • d3: 21,2 mm
 • l1: ~ 66,7 mm
 • l2 min.: 17,5 mm
 • l4 min.: 17 mm
 • l5: 34 mm
 • SW SW1: 30 mm
 • SW SW2: 19 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
 • Waga: 223 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0086
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M16 x 1,5 mm
 • d2: 39 mm
 • d3: 27 mm
 • l1: ~ 83 mm
 • l2 min.: 22 mm
 • l4 min.: 23 mm
 • l5: 42 mm
 • SW SW1: 36 mm
 • SW SW2: 24 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
 • Waga: 400 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0090
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
 • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
 • d1: M20 x 1,5 mm
 • d2: 44 mm
 • d3: 34 mm
 • l1: ~ 93,5 mm
 • l2 min.: 25 mm
 • l4 min.: 23,5 mm
 • l5: 45,5 mm
 • SW SW1: 41 mm
 • SW SW2: 30 mm
 • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
 • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
 • Waga: 596 g
Więcej szczegółów
Szybkozłącza wtykowe

Materiał

Kieł

 • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Część sprzęgła

 • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Nakrętka blokująca

 • Stal czarna (ISO 4035/8675)

Uwagi

Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.

Montaż

Montaż i demontaż tego prostego, mocnego, dwuczęściowego sprzęgła następuje za pomocą rowka teowego; manualne wyśrodkowanie nie jest konieczne.

Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25100. Szybkozłącza wtykowe – z wyrównaniem przesunięcia osiowego
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.