För utvärdering av den elektriska signalen från sensorn är flera möjligheter tänkbara. En möjlighet är till exempel en anslutning direkt till maskinstyrningen via ett extra program till en dator eller också andra utvärderingsapparater.

Utöver det nya utförandet med en sensor har också spärrbultar med påskruvningsfläns av rostfritt stål och nya artikelgrupper av rostfritt stål A4 upptagits i leveransprogrammet.

Här finns en överblick över alla indexbultar.