Underhålls- och reparationsarbeten kan vara helt olika. Från montering eller demontering av växellådor och motorblock via hjulbyte till lätta arbeten såsom skonsam losstagning av plastförklädnader kan alla utmaningar bemästras med rätt skonhammare från Halder.