En hammare för allt? Det finns inte. Åtminstone inte, om du tar ditt yrke på allvar. Det är ingen skillnad, om du behöver använda mycket kraft för att lossa en gammal dörrkarm, eller om du måste använda ett skonsamt slag vid bearbetning av en värdefull möbel. Därför finns olika skonhammare hos Halder, som kan anpassas för alla arbeten, som förekommer i ett snickeri.