Bulta ner pålar, klyva barr-, löv-, meterträ eller småved, utföra kilarbeten, trädkontroller - jobben inom jord- och skogsbruk är mångsidiga och ofta ansträngande. Tur, att det finns ett passande verktyg från Halder för alla dessa arbeten. Det övertygar genom högvärdig bearbetning, en mångfald av utförandevarianter och sörjer för ett arbete, som är skonsamt för lederna och inte utmattande.