För dig som golvläggare är allt bra, som underlättar ditt arbete. Därför konstruerar vi Halder-skonhammare, som är individuellt anpassade till kraven för respektive hantverk - som vår SECURAL-hammare.