The

Original

for professionals

Soft-face mallets and forestry tools

Golvläggare

För dig som golvläggare är allt bra, som underlättar ditt arbete. Därför konstruerar vi Halder-skonhammare, som är individuellt anpassade till kraven för respektive hantverk - som vår SECURAL-hammare.

 

 

 

Möbeltapetserare / sadelmakare

Utmaningarna för möbeltapetserare och sadelmakare är mångfaldiga - från försiktig losstagning på bolstermöbler till kraftfull hålstansning. Det är bra att veta, att Halder har rätt hammare för alla arbeten åt dig!

 

 

 

Byggnads-, trädgårds- och landskapsanläggningar

Kraven på GaLaBau är anspråksfulla och mångsidiga. Villkoren är ofta hårda och svåra. Det är viktigt, att man alltid kan lita på sitt verktyg. Våra skonhammare har utvecklats för just sådana uppgifter. Robusta, pålitliga och anpassningsbara. Det är just vad äkta original dagligen behöver.

Underhåll / Reparation

Underhålls- och reparationsarbeten kan vara helt olika. Från montering eller demontering av växellådor och motorblock via hjulbyte till lätta arbeten såsom skonsam losstagning av plastförklädnader (?) kan alla utmaningar bemästras med rätt skonhammare från Halder.

Snickeriarbeten

En hammare för allt? Det finns inte. Åtminstone inte, om du tar ditt yrke på allvar. Det är ingen skillnad, om du behöver använda mycket kraft för att lossa en gammal dörrkarm, eller om du måste använda ett skonsamt slag vid bearbetning av en värdefull möbel. Därför finns olika skonhammare hos Halder, som kan anpassas för alla arbeten, som förekommer i ett snickeri.

Glas- / fönsterkonstruktioner

Oavsett om det gäller inglasning eller inbyggnad av fönster och glasdörrar, sörjer skonhammare från Halder för, att inget går sönder, och att inga skråmor lämnas kvar på arbetsstycken.

Snickare / takläggare

Oavsett, om du vill sätta på en takstol, positionera balkar eller fixera ångspärrar, i det omfångsrika produktsortimentet finns passande verktyg för alla användningar. Från SIMPLEX-skonhammare via SIMPLEX-slägghammare till magnethållare hittar du hos Halder allt, som underlättar ditt arbete.

Spenglerarbeten

Klart det gör skillnad, om du vill gå fram försiktigt med flänsarbetet, eller om du vill bearbeta rörledningarna med hårda slag. Hos Halder får du från den lilla BASEPLEX till FERROPLEX-kombihammaren exakt den hammare med exakt konfiguration, som är bäst för ditt arbete. Den är högvärdigt tillverkad och skonsam för dina leder och ditt arbetsstycke.

Metallbearbetande industri

Positionering av arbetsstycken, losstagning av flänsar, justering av rörledningar, riktning av ställningar, öppning av gjutformar - lika mångfaldig som användningen inom den metallbearbetande industrin är skonhamrarna från Halder. SIMPLEX, SUPERCRAFT eller SECURAL heter våra skonhammare, som du kan konfigurera individuellt för dina krav.

Jord- / skogsbruk

Bulta ner pålar, klyva barr-, löv-, meterträ eller småved, utföra kilarbeten, trädkontroller - jobben inom jord- och skogsbruk är mångsidiga och ofta ansträngande. Tur, att det finns ett passande verktyg från Halder för alla dessa arbeten. Det övertygar genom högvärdig bearbetning, en mångfald av utförandevarianter och sörjer för ett arbete, som är skonsamt för lederna och inte utmattande.