1938

Firman grundades med den patenterade « Simplex-hammaren » av Ing. Erwin Halder.

 

1940

Företaget registreras i handelsregistret.

Den första fabriken byggs.

 

1948

Tillverkning av standarddetaljer samt skärande, stans och dragverktyg startas.

 

1949

Övertagande av företaget av Maria Halder, efter maken och grundarens bortgång.

 

1958

Den första katalogen med standarddetaljer publiceras.

 

1960

Ingenjören Erwin Halder ansluer i Familjeföretaget.

 

1971

Omvandlas till kommanditbolag.

Företagsledningen tas över av äldste sonen Ing. Werner Halder.

 

1990

Den nya fabriksbyggnaden färdigställs.

 

1992

Företaget flyttar in i nya kontorslokaler i Bronnen.

 

1993

Grundande av dotterföretaget Halder d.o.o i Slovenien.

 

1994

Certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2000.

 

1996

Grundande av dotterföretaget Halder-Roemheld Korea Ltd i Sydkorea.

 

1997

Halder presenteras på Internet under www.halder.de.

 

1998

Färdigställning och inflyttning i den nyligen byggda fabriken med tillverkning av standard detaljer, nytt lager samt nytt lunchrum.

 

2000

Generationsskifte i företagsledningen. Efter att ha lett företaget i 40 år lämnar Ingenjör Werner Halder över företagsledningen till sin son Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Halder.

Grundande av dotterföretaget Halder Inc. I USA.

 

2003

Certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2000.

 

2006

EN 9100 auditering (baserad på ISO 9001:2000).

Godkänd leverantör till Airbus Deutschland GmbH.

 

2007

Certifiering enl. EN 9100.

 

2010

Färdigställning och driftsättning av det nya logistikcentret och produktinsanläggning av standarddetaljer.

 

2011

Grundande av dotterföretaget Roemheld-Halder Co.Ltd i Japan.

 

2012

Grundande av dotterföretaget Halder France SAS i Frankrike.

Certifiering enligt EN 9100 av DQS.

 

2013

Godkänd produktions-organisationen enligt EASA Part 21 / kapitel G.

75-årsjubileum av Erwin Halder KG.

 

2016

Igångsättning av nytt logistikcent.

 

2017

Övertagande av WPR System.
Grundande av Picard GmbH & Co. (genom övertagande av Joh. Picard GmbH samt Ruthe Hammerfabrik GmbH & Co