This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Maskinelement

Maskinelement

Mängden maskinelement som ingår i vårt utbud av standarddetaljer omfattar produktgrupper som känselkroppar, koniska axelelement, inställningsbricka, snabbkopplingar, nivelleringsfötter och dämpelement.Dessa standarddetaljer är tillgängliga från lager.Urvalet är uppdelat i kategorierna.

  • Känselkroppar (olika känsel element)
  • Koniska axel element (koniska axel nav)
  • Inställningsbricka (olika inställningsbrickor i enlighet med DIN och industri standard)
  • Snabbkopplingar (olika snabbkopplingar)
  • Nivelleringsfötter (nivellerings element)
  • Dämpelement (gummibussning, gummistopp)Vi gör också CAD-data som är kopplade till alla våra standarddelar som kan hämtas i olika format.För speciella tillämpningar kan vi också konstruera och bygga de speciella konstruktionerna kunden behöver.