This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Baselement

Baselement

Utbudet av baselement som ingår i vårt system för fixtursystem omfattar sådana produktgrupper som spännvinklar, spännkuber och basplattor.Dessa är tillgängliga från lager.Urvalet är uppdelat i kategorierna

  • Spännvinklar
  • Spännkuber
  • Basplattor

Vi gör också CAD-data som är kopplade till alla våra komponenter som är tillgängliga för nedladdning i olika format.