This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Tillbehör till kullåspinnar 

Varningsvimplar och nyckelband

Som tillbehör till flightpins (kullåspinnar), erbjuder vi ett standard sortiment av hållare och varningsflaggor:

  • hållare enligt DAN80 och NSA5732
  • varningsflaggor enligt NAS1756

Ytterligare versioner finns tillgängliga på förfrågan.