This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Produkter för flygindustrin

Produkter för flygindustrin

Erwin Halder KG är tillverkare av flygprodukter som har beviljats certifiering av tyska federala luftfartsmyndigheten (enligt EASA del 21G).Produktvalet består av produkter som överensstämmer med luftfartsindustrins standarder (MS / NASM):

  • Snabbspärr, enkelverkande - även kallade kullåspinnar
    • med knapp handtag enligt MS / NASM 17984
    • med T-handtag enligt MS / NASM 17985
    • med L-handtag enligt MS / NASM 17986
    • med ringhandtag enligt MS / NASM 17987

Vi gör också CAD-filer till alla våra standardelement som är tillgängliga för nedladdning i olika format.

Som tillverkare certifierad av tyska federala luftfartsmyndigheten (LBA) tillverkar vi även anpassade komponenter för flygindustrin utöver ovanstående standardelement.