This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Handverktyg

Handverktyg - Mjukhammare / Släggor / Locksmith's Hammare / Combi Hammare / Skogsverktyg

Erwin Halder KG är tillverkare av handverktyg - Originalet för Proffs.

I nästan 80 år har Halder mjukhammare och skogsverktyg stått för smarta lösningar med material av högsta kvalitet, Tillverkat i Tyskland.

Detta produktval är kategoriserat i

  • Mjukhammare (SIMPLEX, BASEPLEX)
  • Släggor (SIMPLEX)
  • Mjukhammare, studsfri (SUPERCRAFT, BLACKCRAFT, SECURAL)
  • Släggor, studsfri (SUPERCRAFT)
  • Smideshammare (MAXXCRAFT)
  • Kombo hammare (FERROPLEX)
  • Skogsverktyg (klyvyxa, klyvslägga, vriden kil, handyxa)
  • Tillbehör (dorn, dropphammare)

Succésagan Erwin Halder KG började för 75 år sedan med företagets grund produkt, SIMPLEX mjukhammare. Idag rankas Halder bland de ledande tillverkarna inom spänndetaljer, standarddelar, handverktyg och flygprodukter.

Produktsortimentet inom handverktyg innefattar flera versioner av SIMPLEX mjukhammare och SUPERCRAFT studsfia hammare såväl som verktyg för skogsindustrin.