Ochi de vi­zu­a­li­zare a nive­lu­lui de ulei

Ochi de vizualizare cu indicator de nivel

Ochiul de vizualizare se utilizează pentru a monitoriza nivelul uleiului în rezervoare fără suprapresiune. Sunt utilizate de asemene ca indicator de ulei sau vizor de visualizare.

Gama completă disponibilă din stoc cuprinde:

  • Ochi de vizualizare fără indicator de nivel
  • Ochi de vizualizare cu indicator de nivel