Ze­sta­wy stan­dar­do­we sys­te­mu mo­co­wań teo­wych V40 / V70

Wybór systemu mocowań teowych

Standardowe zestawy odpowiedniego systemu mocowań teowych (V40 / V70) umożliwiają elastyczną konfigurację do pięciu opraw jednocześnie.