23110.0620 - Sworznie centrujące
schodkowe 

Do mocowania urządzeń na paletach.

This article 23110.0620 - Sworznie centrujące schodkowe  / (d h6: 50 mm, l: 20 mm) is one variant of the article group Sworz­nie cen­tru­ją­ce schodkowe  (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23110.0620
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 330 g
Sworznie centrujące

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23110.0620
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.