23320.0052 - Standardowe szczęki mocujące
do naprężaczy pływających M 12

Szczęki mocujące mogą być użyte w naprężaczach pływających 23320.0008, 23320.0012 i 23320.0014.

Wer­sja
ry­su­nek
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]
Nr towaru
Dostępne
Wer­sja:
górna standardowa szczęka mocująca
ry­su­nek:
2
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]:
0 mm – 12 mm
Nr towaru:
23320.0052
Standardowe szczęki mocujące
  • górna standardowa szczęka mocująca – rysunek 2
  • System: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Zakres mocowania: 0 mm – 12 mm
  • Waga: 69 g

Materiał

  • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Montaż

W przypadku zastosowania szczęk specjalnych należy zwrócić uwagę na to, aby śruby mocujące (M 8-12.9, 43 Nm) górnej i dolnej szczęki zostały przyśrubowane do obudowy mocującej na głębokość odpowiednio 10 mm i 9 mm.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23320.0052
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Does not contain SVHC substances

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.