Na­prę­ża­cze pły­wa­ją­ce zwarta konstrukcja, oddzielne zaciskanie i blokowanie M 12

EH 23320.

Naprężacz pływający z oddzielnym napinaniem i blokowaniem, służy do  mocowania i podpierania w dodatkowych punktach elementów o  dużej wrażliwości na zginanie. Siła mocowania i podparcia może być ustalana indywidualnie.

Zalety stosowania naprężaczy pływających:

 • Eliminacja wibracji podczas obróbki
 • Wzmocnienie i usztywnienie elementu mocowanego
 • Mocowanie elementu obrabianego bez zagrożenia zniekształceniem
 • Dostępna wersja kompaktowa o obniżonej wysokości.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

gewicht [g]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
gewicht [g]:
1663 g
Nr towaru:
23320.0010
CAD
Dokumenty
Naprężacze pływające
 • System: V70/L12/L16
 • Waga: 1663 g
Więcej szczegółów
Naprężacze pływające

Materiał

Regulowany korpus

 • Aluminium, anodowane na niebiesko

Korpus

 • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Szczęki mocujące

 • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).

Montaż

 1. Zamontować naprężacz pływający na urządzeniu( otwory montażowe na M 6, patrz rysunek)   
 2. Za pomocą tulei wyregulować limit wysokości i kąt obrotu i zacisnąć za pomocą  śrub ustalających (4x WS 2.5). Przy ustawianiu wysokości tulei w kierunku górnym należy zapewnić odpowiedni odstęp od elementu mocowanego. 

Działanie

 1. Wcisnąć naprężacz pływający w dół.
 2. Obrócić szczęki mocujące w kierunku elementu mocowanego.
 3. Zwolnić naprężacz. Dzięki sile sprężyny dolna szczęka dotyka delikatnie dolnej powierzchni elementu.
 4. Dociągnąć nakrętkę mocującą (WS 18)(maks. moment 15 Nm). Szczęki są zaciśnięte na elemencie- ale naprężacz jest w dalszym ciągu ruchomy. 
 5. Następnie należy dokręcić sześciokątną nakrętkę kołnierzową (WS 10) (maks. moment 10 Nm) 
 6. Proces mocowania elementu został zakończony.
 7. Zwalnianie następuje w kolejności odwrotnej: zwolnić sześciokątną nakrętkę kołnierzową (WS 10) - poluzować nakrętkę sześciokątną (WS 18) - odsunąć szczęki mocujące.
 8. Naprężacz pływający znajduje się w pozycji końcowej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23320. Naprężacze pływające – zwarta konstrukcja, oddzielne zaciskanie i blokowanie M 12
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.