23320.0014 - Naprężacze pływające
oddzielne naprężanie i blokowanie

Naprężacz pływający z oddzielnym napinaniem i blokowaniem, służy do  mocowania i podpierania w dodatkowych punktach elementów o  dużej wrażliwości na zginanie. Siła mocowania i podparcia może być ustalana indywidualnie.

Zalety naprężacza pływającego to:

 • Tłumienie drgań podczas obróbki
 • Mocowanie żeber, karbów i nakładek w celu usztywnienia mocowanych elementów konstrukcji
 • Mocowanie części surowych bez deformacji

gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
gewicht [g]:
2096 g
Nr towaru:
23320.0014
Naprężacze pływające
 • System: V70/L12/L16
 • Waga: 2096 g

Materiał

Regulowany korpus

 • Aluminium, anodowane na niebiesko

Korpus

 • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Szczęki mocujące

 • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

W celu bezpiecznego funkcjonowania gwintowany otwór musi być zawsze zamknięty, np. za pomocą śruby M 12 x 10.

Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).

Referencje

Możliwe dodatkowe elastyczne mocowanie za pomocą uchwytu 23470.0250 względnie listwy mocującej 23210.0740.

Montaż

 1. Naprężacz pływakowy (gwint przyłączeniowy M 12) przymocować do urządzenia za pomocą klucza (WS 46).
 2. Ustawić zakres wychylenia i ogranicznik wysokości za pomocą czerwonej tulei nastawnej i zablokować trzpieniem gwintowanym (3 x WS 2.5). Przy ustawianiu ogranicznika wysokości w górę należy uwzględnić odstęp od elementu obrabianego.

Działanie

 1. Wcisnąć naprężacz pływający w dół.
 2. Obrócić szczęki mocujące w kierunku elementu mocowanego.
 3. Zwolnić naprężacz. Dzięki sile sprężyny dolna szczęka dotyka delikatnie dolnej powierzchni elementu.
 4. Dociągnąć nakrętkę mocującą (WS 18)(maks. moment 15 Nm). Szczęki są zaciśnięte na elemencie- ale naprężacz jest w dalszym ciągu ruchomy. 
 5. Następnie należy dokręcić sześciokątną nakrętkę kołnierzową (WS 10) (maks. moment 10 Nm) 
 6. Proces mocowania elementu został zakończony.
 7. Zwalnianie następuje w kolejności odwrotnej: zwolnić sześciokątną nakrętkę kołnierzową (WS 10) - poluzować nakrętkę sześciokątną (WS 18) - odsunąć szczęki mocujące.
 8. Naprężacz pływający znajduje się w pozycji końcowej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23320.0014
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Akcesoria         

Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 08.07.2021

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.