23320.0012 - Naprężacze pływające
jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12

Naprężacz pływający służy do naprężania i podpierania ustalonych miejsc mocowania w przedmiotach.

Zalety naprężacza pływającego to:

 • Tłumienie drgań podczas obróbki
 • Mocowanie żeber, karbów i nakładek w celu usztywnienia mocowanych elementów konstrukcji
 • Mocowanie części surowych bez deformacji

This article 23320.0012 - Naprężacze pływające jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12 / () is one variant of the article group Na­prę­ża­cze pły­wa­ją­ce jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
gewicht [g]:
2046 g
Nr towaru:
23320.0012
Dokumenty
Naprężacze pływające
 • System: V70/L12/L16
 • Waga: 2046 g
Naprężacze pływające

Materiał

Regulowany korpus

 • Aluminium anodowane na czerwono

Korpus

 • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Szczęki mocujące

 • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

W celu bezpiecznego funkcjonowania gwintowany otwór musi być zawsze zamknięty, np. za pomocą śruby M 12 x 10.

Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).

Referencje

Możliwe dodatkowe elastyczne mocowanie za pomocą uchwytu 23470.0250 względnie listwy mocującej 23210.0740.

Montaż

 1. Zamocować naprężacz pływający (gwint przyłączeniowy M 12) do urządzenia za pomocą klucza (WS 46).
 2. Za pomocą tulei wyregulować limit wysokości i kąt obrotu i zacisnąć za pomocą  śrub ustalających (3 x WS 2.5). Przy ustawianiu wysokości tulei w kierunku górnym należy zapewnić odpowiedni odstęp od elementu mocowanego.

Działanie

 1. Wcisnąć naprężacz pływakowy w dół.
 2. Obrócić szczęki mocujące do oporu.Dzięki sile sprężyny dolna szczęka dotyka delikatnie dolnej powierzchni przedmiotu.
 3. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną (WS 18) z momentem min. 15 Nm i momentem maks. 30 Nm. Podczas mocowania przedmiot obrabiany jest jednocześnie zamocowany i podparty.
 4. Zwalnianie następuje w kolejności odwrotnej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23320.0012
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Additional variants of this article


Akcesoria         

Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.