23080.0616 - Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową

Dzięki kombinacji nakrętki mocującej i stożkowego gniazda można skompensować nierównoległe powierzchnie mocujące.

Nakrętka mocująca z gniazdem stożkowym jest elementem składającym się z nakrętki mocującej i gniazda stożkowego o następujących zaletach/właściwościach:

 • niezawodność
 • zabezpieczenie przed dekompletacją
 • szybki i sprawny montaż
 • uproszczone przechowywanie
 • zakres obrotu max. 3°

This article 23080.0616 - Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową / o dużej powierzchni (d1: M16) is one variant of the article group Na­kręt­ki z koł­nie­rzem i pa­new­ką stoż­ko­wą (EH 23080.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Nr towaru:
23080.0616
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
 • o dużej powierzchni – rysunek 2
 • System: V70/L16
 • d1: M16
 • a: 8 mm
 • d2: 44 mm
 • m: 28 mm
 • d3: 30,9 mm
 • s: 24 mm
 • Waga: 124 g
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową

Materiał

Panewka stożkowa

 • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Nakrętka

 • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23080.0616
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.