23080.0008 - Nakrętki z kołnierzem
DIN 6331 (wysokość 1,5 d)

Nakrętki kołnierzowe (wieńcowe) produkowane są zgodnie z normą DIN 6331.

This article 23080.0008 - Nakrętki z kołnierzem DIN 6331 (wysokość 1,5 d) / (d1: M8) is one variant of the article group Na­kręt­ki z koł­nie­rzem DIN 6331 (wysokość 1,5 d) (EH 23080.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Nr towaru:
23080.0008
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 12 g
Nakrętki z kołnierzem

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23080.0008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.