23070.0008 - Nakrętki mocujące
DIN 6330 (wysokość 1,5 d)

Nakrętki mocujące zgodne z DIN 6330 mają kulistą powierzchnię pasującą do gniazd stożkowych DIN 6319 (EH 23050.).

Dzięki kombinacji nakrętki mocującej i stożkowego gniazda można skompensować nierównoległe powierzchnie mocujące.

This article 23070.0008 - Nakrętki mocujące DIN 6330 (wysokość 1,5 d) / z powierzchnią przyłożenia jednostronnie wypukłą, kształt B (d1: M8) is one variant of the article group Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce DIN 6330 (wysokość 1,5 d) (EH 23070.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
z powierzchnią przyłożenia jednostronnie wypukłą, kształt B
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Nr towaru:
23070.0008
Dokumenty
Nakrętki mocujące
  • z powierzchnią przyłożenia jednostronnie wypukłą, kształt B, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 8,4 g
Nakrętki mocujące

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23070.0008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.