23020.0640 - Nakrętki do rowków teowych
romb

Nakrętki do rowków teowych „romb” nie muszą być wkładane wzdłużnie, ale można je włożyć bezpośrednio do rowka.

Ten artykuł 23020.0640 - Nakrętki do rowków teowych romb / (Wymiar wpustu: 14 mm, d: M12) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki do row­ków teo­wych romb (EH 23020.)

Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23020.0640
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • System: V70
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 23 g
Nakrętki do rowków teowych

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23020.0640
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.