Na­kręt­ki do row­ków teo­wych romb

EH 23020.

Nuts for T-slots "rhombus" do not have to be inserted lengthwise, but can be inserted directly into the slot.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23020.0640
CAD
Nakrętki do rowków teowych
  • System: V70
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 23 g
Więcej szczegółów

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23020. Nakrętki do rowków teowych – romb
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Does not contain SVHC substances

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.