23110.0114 - Kamienie ustalające
z ustaleniem cylindrycznym

Do ustawienia i mocowania elementów uchwytowych na paletach względnie na paletach z nawierconymi cylindrycznymi otworami.

Mogą zostać osadzone zarówno w otworach, jak i we wpustach.

This article 23110.0114 - Kamienie ustalające z ustaleniem cylindrycznym / (Wymiar wpustu maszyny b h6: 14 mm) is one variant of the article group Ka­mie­nie usta­la­ją­ce z ustaleniem cylindrycznym (EH 23110.)

Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b - h6 [mm]
d1 [mm]
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0114
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
  • Waga: 33 g
Kamienie ustalające

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23110.0114
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.