Sys­te­my Ele­men­tów Mo­cu­ją­cych

Obszerny system elementów mocujących do konstrukcji osprzętu / do systemów mocowania

System elementów mocujących jest elementem moującym zgodnym z normami zakładowymi. Łapy proste, które należą do tzw. mechanicznych urządzeń mocujących, często nazywane są również pazurami mocującymi. Łapy proste mogą być stosowane w wielu gałęziach przemysłu do wielu zastosowań, m.in. do mocowania detali na urządzeniu.

System elementów zaciskowych obejmuje następujące elementy:

  • Łapy dociskowe proste, krótkie
  • Łapy dociskowe proste, długie
  • Elementy pośrednie
  • Elementy pośrednie, z podparciem
  • Elementy podstawy
  • Elementy podstawy, obrotowe
  • Elementy podstawy, niskie
  • Elementy podstawy, do otworu lokalizacyjnego