Ka­mie­nie usta­la­ją­ce z ustaleniem cylindrycznym

EH 23110.

Do ustawienia i mocowania elementów uchwytowych na paletach względnie na paletach z nawierconymi cylindrycznymi otworami.

Mogą zostać osadzone zarówno w otworach, jak i we wpustach.

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]
d1 [mm]
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0110
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 10 mm
 • d1: 30 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 28 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0112
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 12 mm
 • d1: 30 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 30 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0114
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 14 mm
 • d1: 30 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 33 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0116
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 16 mm
 • d1: 30 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 36 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0118
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 18 mm
 • d1: 30 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 45 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0120
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 20 mm
 • d1: 36 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 45 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
40 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0122
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 22 mm
 • d1: 40 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 54 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
28 mm
d1 [mm]:
42 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0128
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 28 mm
 • d1: 42 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
36 mm
d1 [mm]:
48 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0136
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 36 mm
 • d1: 48 mm
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
 • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
 • Waga: 86 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające

Materiał

 • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Kamienie ustalające – z ustaleniem cylindrycznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.