Ka­mie­nie usta­la­ją­ce

EH 23110.

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]
Dla śrub ISO 4762 [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
wielkość 10-12
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
10 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0010
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 10-12 – rysunek 1
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 10 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 19 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 10-12
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
12 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0012
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 10-12 – rysunek 1
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 12 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 20 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 14-18
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
14 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0014
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 14-18 – rysunek 2
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 14 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 28 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 14-18
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
16 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0016
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 14-18 – rysunek 2
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 16 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 30 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 14-18
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
18 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0018
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 14-18 – rysunek 2
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 18 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 32 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 22-36
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
22 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0022
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 22-36 – rysunek 3
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 22 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 58 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 22-36
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
24 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0024
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 22-36 – rysunek 3
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 24 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 62 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 22-36
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
28 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0028
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 22-36 – rysunek 3
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 28 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 68 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające
Wer­sja:
wielkość 22-36
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
36 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0036
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
 • wielkość 22-36 – rysunek 3
 • Wymiar wpustu maszyny b h6: 36 mm
 • Dla śrub ISO 4762: M6
 • Waga: 81 g
Więcej szczegółów
Kamienie ustalające

Materiał

 • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Referencje

Rozmiar 20 patrz 23130.0020.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Kamienie ustalające
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.