Szczę­ki stan­dar­do­we do imadeł

EH 23231.

These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar no­mi­nal­ny [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
dwustronna szczęka, gładka/żebrowana wykonana ze stali narzędziowej
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23231.0020
CAD
Dokumenty
Szczęki standardowe
 • dwustronna szczęka, gładka/żebrowana wykonana ze stali narzędziowej – rysunek 1
 • Wymiar nominalny: 100 mm
 • Waga: 333 g
Więcej szczegółów
Szczęki standardowe
Wer­sja:
szczęka ruchoma (korpus: stal ulepszona cieplnie, docisk: stal ulepszona cieplnie, utwardzana indukcyjnie)
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23231.0021
CAD
Dokumenty
Szczęki standardowe
 • szczęka ruchoma (korpus: stal ulepszona cieplnie, docisk: stal ulepszona cieplnie, utwardzana indukcyjnie) – rysunek 2
 • Wymiar nominalny: 100 mm
 • Waga: 810 g
Więcej szczegółów
Szczęki standardowe
Wer­sja:
szczęka pryzmatyczna wykonana ze stali hartowanej, obudowa ze stali hartowanej
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23231.0022
CAD
Dokumenty
Szczęki standardowe
 • szczęka pryzmatyczna wykonana ze stali hartowanej, obudowa ze stali hartowanej – rysunek 3
 • Wymiar nominalny: 100 mm
 • Waga: 372 g
Więcej szczegółów
Szczęki standardowe
Wer­sja:
szczęka mocująca, miękka ze stali do hartowania
ry­su­nek:
4
Wy­miar no­mi­nal­ny [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23231.0023
CAD
Dokumenty
Szczęki standardowe
 • szczęka mocująca, miękka ze stali do hartowania – rysunek 4
 • Wymiar nominalny: 100 mm
 • Waga: 554 g
Więcej szczegółów
Szczęki standardowe

Materiał

Szczęka

 • Stal hartowana
 • Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie
 • Stal ulepszana cieplnie
 • Stal narzędziowa

Element dociskowy

 • Stal ulepszana cieplnie, utwardzana indukcyjnie

Uwagi

Zestaw zawiera śruby mocujące.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23231. Szczęki standardowe – do imadeł
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.