Szczę­ki mo­cu­ją­ce sta­bi­li­zu­ją­ce

EH 23240.

Dzięki dużej szczęce mocującej naprężacz nadaje się do bocznego mocowania wysokich części.

Siła naprężająca działa do przodu i w dół. Płyta mocująca może zostać odwrócona na stronę szlifowaną lub karbowaną.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Wy­miar wpu­stu a [mm]
Siła sprę­ży­ny F1 [kN]
Siła sprę­ży­ny F2 [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
Wy­miar wpu­stu a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Siła sprę­ży­ny F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Siła sprę­ży­ny F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Nr towaru:
23240.0012
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące stabilizujące
 • b1: 19 mm
 • c: 8 mm
 • h1: 85 mm
 • h2: 37 mm
 • h3: 99 mm
 • h4: 40 mm
 • b2: 65 mm
 • l1: 177,5 mm
 • l2: 112,5 mm
 • e: 12 mm
 • Wymiar wpustu a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
 • Siła sprężyny F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
 • Siła sprężyny F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
 • Waga: 4083 g
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące stabilizujące
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
Wy­miar wpu­stu a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Siła sprę­ży­ny F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Siła sprę­ży­ny F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Nr towaru:
23240.0020
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące stabilizujące
 • b1: 26 mm
 • c: 11 mm
 • h1: 100 mm
 • h2: 45 mm
 • h3: 118 mm
 • h4: 40 mm
 • b2: 75 mm
 • l1: 226,5 mm
 • l2: 136,5 mm
 • e: 12 mm
 • Wymiar wpustu a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
 • Siła sprężyny F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
 • Siła sprężyny F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
 • Waga: 6760 g
Więcej szczegółów
Szczęki mocujące stabilizujące

Materiał

Korpus

 • Żeliwo

Szczęki mocujące

 • Stal utwardzana dyspersyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23240. Szczęki mocujące stabilizujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.