Obu­stron­ne dźwi­gnie mi­mo­śro­do­we ze sworzniem wzdłużnym

EH 23380.

Obustronna możliwość mocowania.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Na­wier­co­ny otwór [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Na­wier­co­ny otwór [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23380.0012
CAD
Dokumenty
Obustronne dźwignie mimośrodowe
  • Nawiercony otwór: 12 mm
  • Waga: 341 g
Więcej szczegółów
Obustronne dźwignie mimośrodowe

Materiał

Sworznie osiowe

  • Stal utwardzana dyspersyjnie

Dźwignia

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, czerniona

Pierścień zabezpieczający

  • Stal sprężynowa

Referencje

Do stosowania w połączeniu ze śrubami DIN 444, M12 (EH 22980).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23380. Obustronne dźwignie mimośrodowe – ze sworzniem wzdłużnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.