Dźwi­gnie mi­mo­śro­do­we szyb­kie­go mo­co­wa­nia  ze śrubą

EH 23390.

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych.

W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwać.

Twój wybór zwrócił 84 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
l [mm]
d2 [mm]
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23390.0030
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 16 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 62 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23390.0031
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 20 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 63 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23390.0032
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 25 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 63 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
30 mm
Nr towaru:
23390.0033
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 30 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
35 mm
Nr towaru:
23390.0034
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 35 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23390.0035
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 40 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23390.0036
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 50 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 67 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23390.0009
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 16 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 63 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23390.0010
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 20 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23390.0011
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 25 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
30 mm
Nr towaru:
23390.0012
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 30 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
35 mm
Nr towaru:
23390.0013
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 35 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 66 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23390.0014
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 40 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 68 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23390.0016
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M6
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 50 mm
 • d3: 16 mm
 • d5: 18,5 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 69 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23390.0019
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 20 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 128 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23390.0020
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 25 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 129 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
30 mm
Nr towaru:
23390.0021
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 30 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 132 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
35 mm
Nr towaru:
23390.0022
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 35 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 134 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23390.0023
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 40 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 136 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23390.0025
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 50 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 138 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
60 mm
Nr towaru:
23390.0027
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą – rysunek 1, stal
 • l: 82 mm
 • d2: M8
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 60 mm
 • d3: 20 mm
 • d5: 22,5 mm
 • h2 maks.: 19,5 mm
 • b: 20 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 142 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23390.0130
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą, regulowana – rysunek 2, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 16 mm
 • d3: 16 mm
 • d4: 19 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 68 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23390.0131
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą, regulowana – rysunek 2, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 20 mm
 • d3: 16 mm
 • d4: 19 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 69 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
ze śrubą, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 maks. w po­zy­cji mo­cu­ją­cej [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23390.0132
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
 • ze śrubą, regulowana – rysunek 2, stal
 • l: 63 mm
 • d2: M5
 • h1 maks. w pozycji mocującej: 25 mm
 • d3: 16 mm
 • d4: 19 mm
 • h2 maks.: 16,4 mm
 • b: 16 mm
 • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
 • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
 • Operating temperature range maks.: 80 °C
 • Waga: 69 g
Więcej szczegółów
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 

Materiał

Podkładka

 • Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym
 • Tworzywo sztuczne (POM), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

 • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny

Części wewnętrzne

 • Stal cynkowana galwanicznie
 • Stal nierdzewna 1.4305

Śruba

 • Stal cynkowana galwanicznie
 • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka regulacyjna

 • Stal cynkowana galwanicznie
 • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23390. Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania  – ze śrubą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności