Uchwy­ty gwiaz­do­we ze stali nierdzewnej, materiał pełny

EH 24690.

Wersja bez krawędzi, w których zbiera się brud. Nadaje się do zastosowania we wszystkich obszarach, w których obowiązują wysokie wymagania higieniczne (np. przemysł artykułów żywnościowych).

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24690.0643
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
 • d1: 40 mm
 • d2 h7: 8 mm
 • d4: 18 mm
 • h1: 30,5 mm
 • h2: 15 mm
 • t1 min.: 12 mm
 • Waga: 131 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24690.0653
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
 • d1: 50 mm
 • d2 h7: 10 mm
 • d4: 21 mm
 • h1: 34 mm
 • h2: 17 mm
 • t1 min.: 15 mm
 • Waga: 223 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24690.0663
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
 • d1: 60 mm
 • d2 h7: 12 mm
 • d4: 25 mm
 • h1: 39 mm
 • h2: 18 mm
 • t1 min.: 18 mm
 • Waga: 388 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24690.0644
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintem, przewiercony – rysunek 2
 • d1: 40 mm
 • d3: M8
 • d4: 18 mm
 • h1: 30,5 mm
 • h2: 15 mm
 • t2: 13 mm
 • Waga: 140 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24690.0654
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintem, przewiercony – rysunek 2
 • d1: 50 mm
 • d3: M10
 • d4: 21 mm
 • h1: 34 mm
 • h2: 17 mm
 • t2: 16 mm
 • Waga: 216 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24690.0664
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintem, przewiercony – rysunek 2
 • d1: 60 mm
 • d3: M12
 • d4: 25 mm
 • h1: 39 mm
 • h2: 18 mm
 • t2: 20 mm
 • Waga: 362 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24690.0645
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
 • d1: 40 mm
 • d3: M6
 • d4: 18 mm
 • h1: 30,5 mm
 • h2: 15 mm
 • t1 min.: 12 mm
 • Waga: 134 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24690.0646
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
 • d1: 40 mm
 • d3: M8
 • d4: 18 mm
 • h1: 30,5 mm
 • h2: 15 mm
 • t1 min.: 12 mm
 • Waga: 132 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24690.0655
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
 • d1: 50 mm
 • d3: M8
 • d4: 21 mm
 • h1: 34 mm
 • h2: 17 mm
 • t1 min.: 15 mm
 • Waga: 226 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24690.0656
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
 • d1: 50 mm
 • d3: M10
 • d4: 21 mm
 • h1: 34 mm
 • h2: 17 mm
 • t1 min.: 15 mm
 • Waga: 270 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24690.0665
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
 • d1: 60 mm
 • d3: M10
 • d4: 25 mm
 • h1: 39 mm
 • h2: 18 mm
 • t1 min.: 18 mm
 • Waga: 395 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24690.0666
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
 • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
 • d1: 60 mm
 • d3: M12
 • d4: 25 mm
 • h1: 39 mm
 • h2: 18 mm
 • t1 min.: 18 mm
 • Waga: 384 g
Więcej szczegółów
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

 • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24690. Uchwyty gwiazdowe – ze stali nierdzewnej, materiał pełny
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.