Dźwi­gnie mo­cu­ją­ce / Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce

Dźwignie mocujące i nakrętki mocujące

Dźwignie mocujące/nakrętki mocujące są elementami obsługi zgodnymi z normami DIN lub normami zakładowymi. Dźwignie mocujące/ nakrętki mocujące są często nazywane po prostu uchwytem. Dźwignie mocujące/ nakrętki mocujące mogą być używane w wielu gałęziach przemysłu do wielu zastosowań.

Asortyment produktów dostępnych z magazynu obejmuje:

  • Dźwignie mocujące DIN 99
  • Spawane nakrętki mocujące
  • Spawane nakrętki mocujące, dwustronne